Affärsmannaskap i konsultrollen

Att arbeta som konsult ställer specifika krav på dig och en viktig del i din framgång är hur du uppfattas som person. Som konsult bör du ha en social förmåga, ge förtroende och vara självständig. Du bör också vara tydlig i vad som ingår eller inte ingår i din roll och ta ansvar att stämma av ditt uppdrag till kund. Du behöver inte vara en supermänniska men du behöver förstå förväntningarna som finns och vad dina svagheter och styrkor är för att på så sätt göra en bra leverans. Denna kurs handlar till stor del om din kommunikativa förmåga och hur du med den bygger och förstärker långsiktiga relationer. Den handlar också om hur du identifierar kundbehov och fördjupar affären.
Målet med denna utbildning är att utveckla konsultrollen genom att vässa dina kommunikativa och relationsskapande färdigheter.

Målgrupp och förkunskaper

Alla som är, eller står i begrepp att bli konsulter och som vill bli bättre på att kommunicera, skapa relationer och tänka affärsmässigt. Utbildningen passar för konsulter, eller blivande konsulter, men även för medarbetare/anställda i konsultativa roller som arbetar hos/med kunder. Inga specifika förkunskaper krävs

Ur innehållet

Vad innebär konsultrollen
 • Definition av konsultrollen
 • Egna och andras förväntningar på dig som konsult
 • Tillhöra och inte tillhöra på samma gång, om utmaningen med ibland dubbla lojaliteter
Att arbeta med mål
 • Hur du sätter långsiktiga och kortsiktiga mål
 • Mål och motivation, vilka är dina drivkrafter?
Kunden i fokus
 • Kundkontakt: det avgörande första intrycket och förståelse av haloeffekten
 • Skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer.
 • Kommunikativa färdigheter – hur skapar du tillit verbalt och med hjälp av effektivt kroppsspråk
 • Hur du identifierar olika kommunikationsstilar och anpassar din egen genom så kallad matchning för att på så sätt kunna kommunicera effektivt med ”alla”.
 • Hur du hanterar klagomål på ett professionellt sätt som ökar din trovärdighet och din kunds lojalitet
Att sälja sig själv och sina idéer
 • Säljbesök och samverkan – hur du berättar om din kompetens utan att tråka ut.
 • Att se kundens utmaningar och behov och skräddarsy lösningar
 • Konsten att övertyga – om retorikens grunder
 • Konsten att sälja – att övertyga med både förnuft och känsla

Övrig information

Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.
Pris och längd
Ordinarie pris: 12 900 kr
Ditt pris: 6 450 kr
2 dagar

Kommande datum

Datum: 08 dec - 08 dec
18 dec - 18 dec
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm