Excel Rapport och analys med pivottabeller

Om du jobbar med stora datamängder i Excel och vill kunna beräkna, söka eller skapa rapporter så är detta en utbildning för dig. Den är även särskilt lämplig för dig som har behov av att hämta data från andra system och vill kunna sammanställa dessa i Excel. Under utbildningen behandlar vi smarta riktlinjer, effektiva arbetsmetoder och vanliga fallgropar man enkelt kan undvika med de rätta kunskaperna.

Kursmål

Efter utbildningen kan du hantera större datamängder effektivt i Excel och och får fördjupade kunskaper i pivottabeller.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna bearbeta data från andra system eller vill ha fler möjligheter att kunna selektera och filtrera data än vad som erbjuds genom Autofilter. Den är lämplig för dig som arbetar med listor i Excel och vill behärska hur du hanterar dessa på mest effektiva sätt. Du lär dig att utnyttja pivottabeller till max för att skapa rapporter.
Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons grundkurs.

Ur innehållet

Hantering av stora datamängder
 • Riktlinjer för listor och tabeller
 • Tabeller och dess funktionalitet
 • Vanliga problem med formatering vid dataimport
 • Rensa dubbletter
 • Söka, göra urval, sortera och radera i databas
 • Avancerade filtreringsfunktioner
Vanliga funktioner vid hantering av tabeller
 • Vanligt förekommande funktioner vid hantering av stora datamängder (ex. letarad, databasfunktioner)
 • Delsummering
 • Verifiering
Pivottabeller
 • Skapa en pivottabell
 • Verktyg för pivottabeller
 • Radetiketter, kolumnetiketter och rapportfilter
 • Formatera pivottabell
 • Uppdatering av källdata
 • Formateringsalternativ
 • Talformat
 • Inställningar för pivottabeller
 • Delsummor
 • Funktioner
 • Visa med ackumulerad summa, procentuell avvikelse o.s.v.
 • Gruppera
 • Skapa sidor från sidfält
 • Utsnitt och tidslinje
 • Beräknade fält
 • "Hämta pivotdata"
 • Pivotdiagram och inställningar
 • Tips och fallgropar med pivottabeller

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 6 800 kr
Ditt pris: 3 400 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 11 dec Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm