Läsa och analysera en årsredovisning

Målet med utbildningen är att du ska kunna läsa, förstå och analysera en årsredovisning för ett aktiebolag, även om du inte har några tidigare kunskaper i bokföring eller bokslut.
Det är inte bara de som jobbar med bokföring och bokslut som behöver veta hur man kan bedöma ett företag och dess ekonomiska situation. Det är självklart viktigt vid köp och försäljning av företag, men det behövs också i vanligt förekommande situationer som till exempel när man står inför att välja en underleverantör. Att göra en korrekt bedömning av företag och andra motparter är en grundläggande kunskap för många. Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder ibland till kreativ bokföring och då är det viktigt att kunna se igenom friserade och felaktiga siffror.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen kräver ingen förkunskap om bokföring eller bokslut och vänder sig till alla som kan ha nytta av att förstå ekonomiska rapporter. Främst brukar det vara kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar och kundansvariga i bank.

Ur innehållet

  • Balansräkningens ömma punkter
  • Vad ställda panter och ansvarsförbindelser innebär
  • De sju viktigaste nyckeltalen
  • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd

Övrig information

Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 15 900 kr
Ditt pris: 7 950 kr
2 dagar

Kommande datum

Datum: 04 okt - 05 okt
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm
Fåtal platser kvar
Datum: 04 dec - 05 dec
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm