Praktisk projektledning, Att planera

Vill du lära dig grunderna för att planera och genomföra ett projekt ordentligt? Vi ger dig rätta förutsättningar för detta.
På denna kurs går vi igenom de vanligaste definitionerna som finns i projektvärlden. Vad menar vi med projekt? Vad är en projektmodell? Vilka roller, aktiviteter respektive dokument ska vi använda oss av när vi väljer arbetsformen projekt? Hur ser en effektiv projektorganisation ut? Hur gör vi uppföljning, riskanalys och kvalitetssäkring i projekt? Hur ska vi avsluta och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt och, inte minst, hur återkopplar vi resultatet till den egna organisationen?

Ur innehållet

 • Definition av ”projekt” 
 • Definition av ”projektmodell” 
 • Projektets ”måsten” 
 • Ett projekts faser 
 • Målformulering 
 • Projektdokumentation 
 • Avgränsningar 
 • WBS - aktivitetsidentifiering 
 • Tidplaner (PERT-diagram och GANTT-schema) 
 • Riskanalys 
 • Projektorganisation 
 • Informationshantering 
 • Ändringshantering 
 • Kvalitetssäkring av projekt 
 • Att avsluta ett projektstrukturerat 
 • Att utvärdera ett projekt 
 • Återkoppling till den egna organisationen 
 • Diplomering respektive certifiering av projektledare

Målgrupp och förkunskaper

Denna utbildning riktar sig både till dig som ska bli projektledare för första gången och till dig som kanske har drivit ett antal projekt redan men vill bli vassare på din roll som projektledare. Kursen är även lämplig för dig som ska ingå i projekt, utan att vara projektledare, för att kunna vara delaktig i planering och uppföljning. 
Det krävs inga förkunskaper för att kunna ha behållning av denna kurs.

Kursmål

Efter att du gått denna utbildning kommer du att kunna följa de olika stegen i hur du ska planera och strukturera ett projekt. Du förstår vikten av att arbeta med tydliga mål och leveranser. Du vet varför beställaren/projektägaren aldrig ska vara en grupp utan alltid en utsedd namngiven person. Du kan även teknikerna för hur du ska följa upp att lagda planer följ och i förekommande fall fatta beslut för att komma ”på rätt spår” igen.

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 21 900 kr
Ditt pris: 10 950 kr
3 dagar

Kommande datum

Datum: 22 maj - 24 maj
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm
Datum: 17 jun - 19 jun
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm