Arbetsmiljö och social hållbarhet

Arbetsmiljöfrågorna är mer aktuella än någonsin och HR har en viktig roll när det gäller att på olika sätt ge organisationen och cheferna den kunskap och det stöd de behöver. Det handlar om att bedriva ett systematiskt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete som både handlar om att följa aktuella lagar och föreskrifter, men även om att bedriva ett inkluderande ledarskap med fokus på social hållbarhet.
För att du som arbetar med HR ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för att din organisation ska kunna erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna trivs, mår bra, utvecklas och presterar (och dessutom stannar kvar) behöver du gedigen kunskap i arbetsmiljö. På den här utbildningen går vi igenom byggstenarna i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete, ger praktiska råd och verktyg för att du ska kunna ge organisationen och cheferna det stöd och den kunskap de behöver.
Välkommen till en intensiv kurs med en av Sveriges bästa kursledare inom arbetsmiljöområdet!

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig framförallt till dig som arbetar med HR. Men passar även dig som arbetar som chef eller skyddsombud och vill ha grundläggande kunskaper i arbetsmiljö.

Ur innehållet

  • Syftet med arbetsmiljöarbetet i en organisation
  • Lagar, föreskrifter och avtal
  • Föreskrifterna SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Föreskrifterna OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö)
  • När och hur skall olika delar genomföras?
  • Hållbarhet utifrån olika aspekter
  • Att utveckla HR processer, metoder och verktyg inom arbetsmiljö
  • Anpassning vid återgång i arbete
  • Samverkan med arbetstagarorganisation

Övrig information

  • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 7 900 kr
Ditt pris: 3 950 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 18 okt Kl. 10:00-17:00
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm