Att arbeta i projekt

Utbildningen är uppbyggd kring en generell projektmodell med dess olika beståndsdelar. Projektmodellen stöder projektet hela vägen. Utbildningen fokuserar på att ge en förståelse för projektets viktigaste del – den planerande fasen och att en projektmedarbetare skall kunna förstå varför projektledaren agerar som han eller hon gör.
Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Därefter följer olika avsnitt som belyser vikten av att projektmedarbetare deltar i planeringen och att de behärskar de olika verktyg som projektledaren använder sig av. Utbildningen fortsätter med hur ett projekt skall genomföras och följas upp och avslutas med att beskriva hur ett projekt skall avslutas och utvärderas.

Kursmål

Utbildningen ger dig grunderna för att kunna delta i ett projekt.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som skall arbeta i projekt som projektmedarbetare.Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet

  • Grundläggande terminologi för att visa hur viktigt det är att alla talar samma språk inom en organisation
  • En projektmodells olika delar (faser, roller, aktiviteter, dokument och beslutspunkter)
  • Vikten av att använda sig av tydliga målformuleringar och att förstå att projektmålen alltid skall kopplas till dess leveranser
  • Vara med och ta fram tydliga tidplaner, som bygger på de olika verktygen WBS, PERT och GANTT
  • Vara delaktig när projektledaren gör riskanalys på projektet
  • Förstå de metoder och dokument som projektledaren använder sig av för att se hur väl de lagda planerna följs och vad som eventuellt måste göras för att justera planen
  • Ändringshantering – hur eventuella ändringar i projektets omfattning skall hanteras
  • Hur ett projekt skall avslutas
  • Hur ett projekt skall utvärderas

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 15 900 kr
Ditt pris: 7 950 kr
2 dagar

Kommande datum

Datum: 14 jun - 15 jun
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm