Att beställa IT-Projekt

Beställningar av IT-projekt blir ett allt mer affärskritiskt och centralt område för de flesta verksamheter. Att projekten lyckas kan ha direkt påverkan på bolagets framtid och framgång. Risken och kostnaderna med dessa projekt kan växa sig enorma, samtidigt som potentialen för besparingar är stora. 
Nästan alla verksamheter kommer förr eller senare att behöva navigera sig genom diskussionerna vad gäller införskaffandet av ett nytt IT-system eller en webbsida. Varje projekt är unikt där vissa projekt är relativt enkla och förutsägbara. Andra är betydligt mer komplexa och riskfyllda. Var och ett kräver ett unikt förhållningssätt när det kommer till hur projektet ska styras.
För att lyckas med IT-projekt krävs det ett stort engagemang från beställaren som i ett tidigt skede av projektet tar ägandeskap, förbereder samt engagerar verksamheten samt är införstådd vad gäller för- och nackdelarna av vissa val gällande projektmetodik, kravspecificeringen samt projektmål.

Om kursen

Skapa rätt förutsättningar vid digitalisering av verksamheten
 • Gör beställning av projektet utifrån rätt behov och ett tydligt mål
 • Lär dig ställa rätt typ av krav och på rätt sätt
 • Säkra avtal och juridiken kring IT-projekt

Kursmål

Den här utbildningen ger dig som projektbeställare de kunskaper du behöver för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lyckade projekt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till beställare av IT-projekt med liten eller ingen erfarenhet av att beställa projekt. Utbildningen passar verksamhetens ledning samt chefer som är med i processen att utföra beställningen samt även för projektledare som kommer att driva och ha ägandeskapet för IT-projektets implementering.

Ur innehållet

 • Projektmetodik och projektroller
 • Att ställa rätt krav
 • Projektmål
 • Undvik fallgroparna
 • Avtal, lagar och regler
 • Förändringsledning och kommunikation
 • Personlig handlingsplan

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 19 900 kr
Ditt pris: 9 950 kr
4 dagar

Kommande datum

Bevaka kommande datum