Effektfulla team

Att få effekt av det arbete man utför i en arbetsgrupp är helt centralt när det gäller att arbeta mot ett gemensamt mål. I alltför många grupper arbetar man hårt och till synes effektivt, men förlorar mycket energi och kraft på grund av till exempel bristande tillit, undvikande av eller oförmåga att ta hand om konflikter samt bristande engagemang och ansvarskänsla.
I kursen Effektfulla team fokuserar vi på de faktorer som ofta gör att ett team förlorar sin kraft och lär och och tränar aktivt på konkreta och användbara verktyg för att öka tillit, engagemang, ansvar och resultatfokus. Vi arbetar med såväl teori som praktik, och deltagarna lämnar kursen med ökad kompetens och trygghet när det gäller att skapa ett effektfullt team och en konkret plan för sin egen arbetsgrupp.

Kursmål

Efter genomgången kurs har du med dig såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter som behövs för att skapa ett engagerat och ansvarstagande team. Du har bra koll på ett antal konkreta verktyg som du kan arbeta vidare med i din egen organisation. Du har också skapat en personlig handlingsplan med ett upplägg för din egen arbetsgrupp/organisation.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen passar dig som leder en arbetsgrupp eller en organisation och som vill förbättra din förmåga att skapa förutsättningarna för ett team som tillsammans arbetar med full effekt.

Ur innehållet

  • Gruppens dynamik
  • Psykologisk trygghet och tillit som grund
  • Mindset: growth mind vs fixed mind
  • Konflikthantering
  • Engagemang
  • Återkoppling som får effekt
  • Delegering istället för dumpning
  • Att sätta motiverande och tydliga mål

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 8 900 kr
Ditt pris: 4 450 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 06 feb Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm