Effektiva möten

En av våra största tidstjuvar är de möten som saknar en agenda, mål, och uppföljning. Det gäller även när fel deltagare deltar i fel affärsmöten. Denna utbildning ger dig som gyllene reglerna för att leda och delta i möten på bästa sätt, samt ger dig kunskap om hur du skapar dom bästa förutsättningarna för olika typer av möten och om dessa ska fokusera på information, beslut eller att vara ett kreativt möte.
Denna utbildning är ett tillfälle att få tillgång till metoder och arbetssätt som gör att de möten du leder blir mer effektiva.

Kursmål

Att deltagarna lämnar utbildningen med kunskap om vad som skapar gynnsamt klimat och konkreta resultat på möten, samt verktyg som är användbara när de leder eller deltar i möten.

Målgrupp och förkunskaper

Personer som leder eller deltar i möten.

Ur innehållet

 • Grundläggande principer för effektivitet
 • Att planera möten
 • Olika typer av möten
 • Genomförandet
 • Mötesklimatet
 • Mötesrummet och hjälpmedel
 • Vad händer under stress och anspänning?
 • Att komma till beslut
 • Att sammanfatta och utvärdera mötet
 • Uppföljning
 • Sammanfattning

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 8 900 kr
Ditt pris: 4 450 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 24 maj Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm