Hälsofrämjande ledarskap

Forskningsresultat visar att ledarskapet i organisationen har stor betydelse för den anställdes hälsa och välbefinnande. En stöttande ledare som lyssnar på sina medarbetare har visat sig vara mycket framgångsrikt för resultatet. Det salutogena, eller hälsofrämjande, ledarskapet är en form av inkluderande och motiverande ledarskap som visat tydligt minskad uppkomst av stress och sjukfrånvaro.
Det sker stora och snabba förändringar i arbetslivet idag, många arbetsplatser har gått från ett mer traditionellt ledarskap och har låtit teamen bli mer självstyrande. Många arbetar dessutom delvis på distans och vikten av att skapa meningsfullhet och en känsla av sammanhang är viktigare än någonsin.

Om kursen

Du kommer i denna kurs få lära dig hur du kan få större kontroll över både din egen och dina medarbetares arbetssituation för att stärka känslan av meningsfullhet i arbetet. Du lär dig utveckla hälsofrämjande strategier i ledarskapet, det vi kallar KASAM (känslan av sammanhang) och får engagerade medarbetare genom att utveckla kompetens, motivation, lust och välbefinnande. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar.

Kursmål

Kursens mål är att ge dig kunskaper om:
 • Hur du genom ditt ledarskap skapar en hälsofrämjande arbetsplats
 • KASAM - hur du bygger en känsla av meningsfullhet
 • Hur du skapar välmående team som presterar
 • Hur du inkluderar och motiverar dina medarbetare

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef och ledare, eller arbetar med HR-frågor, och vill lära dig ett inkluderande och motiverande ledarskap som främjar både hälsa och prestation.

Ur innehållet

 • Introduktion till hälsofrämjande ledarskap – omvärld
 • Verksamhetens drivkrafter
 • KASAM i teorin - HUR bygger man känsla av sammanhang för sina medarbetare?
 • Att leda salutogent/hälsofrämjande
 • Individuell uppgift och grupparbete
 • Sammanfattning och summering

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
 • Lunch och fika ingår
Pris och längd
Ordinarie pris: 7 500 kr
Ditt pris: 3 750 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 08 mar Kl. 10:00-17:00
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm