Ledarskap för erfarna chefer

Ledarskap för erfarna chefer är en utbildning för dig som vill få mer färdigheter i att stärka personalens förmåga till självständigt arbete. Ett coachande förhållningssätt hjälper dig att stärka individuell utveckling, grupputveckling och lägga en bra grund för viktiga förändringsprocesser.
Det skapar självständiga medarbetare som tänker själva och tar initiativ. Resultatet blir att alla tar ansvar för att nå gemensamma mål.

Kursmål

Att få kunskaper och insikter om coaching som teknik och förhållningssätt och hur man som ledare i sin kommunikativa och coachande roll kan leda personer till högre grad av prestation och utveckling. Få praktisk träning av coaching med individuell konstruktiv feedback.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till chefer, projektledare, teamledare eller andra specialistroller som har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter.

Ur innehållet

 • Mål och värderingar inom coaching
 • Vad är coachande ledarskap
 • Chef, ledare och coach, vad är skillnaden?
 • Coaching som metodik
 • Att ställa öppna frågor
 • Drivkrafter och motivation
 • Feedback
 • Delegering
 • Att lyssna på olika nivåer
 • Skapa medvetenhet
 • Komma förbi hinder och problematik
 • Coaching i vardagen, praktisk träning

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 21 900 kr
Ditt pris: 10 950 kr
3 dagar

Kommande datum

Bevaka kommande datum