Ledarskapets grunder

Att gå från medarbetare till att vara chef är väldigt roligt och många gånger även utmanande. Ibland får man tid att växa in i rollen och allt det nya som det innebär medan andra hamnar i situationer där man blir osäker och kanske inte agerar på det sätt som det förväntas av en chef. Det kan hända att man tar i för mycket eller att man helt enkelt duckar när man i stället borde vara tydlig och bestämd. Under denna utbildning berör vi rollen som chef/ledare, hur man kommunicerar med sina medarbetare samt hur man arbetar för att skapa bra och effektiva team.

Om kursen

Ledarskapsprogrammet består av tre dagar där vi varvar teoretiska delar och praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektionsuppgifter. Mellan respektive utbildningstillfälle får deltagarna med sig hemuppgifter i syfte att uppmuntra dem att använda de verktyg och metoder som de får med sig under utbildningen.

Kursmål

  • Att förstå sin roll som ledare samt involvera medarbetarna för att effektivisera och skapa bra team
  • Långsiktigt arbeta med feedback och coachning för att öka samsyn och skapa motivation
  • Anpassa sin ledarstil utifrån de utmaningar och situationer som uppstår
  • Hantera konflikter och genomföra strukturerade samtal
  • Bygga effektiva team och förstå grupputveckling

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din ledarroll, till dig som känner att du vill ha en grundutbildning som bas i ditt ledarskap eller till dig som ska bli ledare. Utbildningen fungerar både för dig med eller utan arbetsgivaransvar.

Ur innehållet

Programmet bygger på de tre stegen nedan:
  • Rollen – att förstå sitt uppdrag
  • Samtalsteknik – att bemästra feedback, konflikthantering, coachning för bästa resultat
  • Teamet – att förstå helheten, grupprocesser och förändringsarbete
Utbildningsdag 1 - Rollen och självinsikt
Det är viktigt att vara tydlig samt att förstå sin roll som ledare. Under denna utbildningsdag berör vi därför hur du bör agera i rollen som chef och vilka förväntningar som finns på dig.
Utbildningsdag 2 - Konflikthantering och samtalsteknik
En stor del av ledarskapet handlar om att hantera svåra samtal och konflikter, och med en bra struktur och enkla förhållningssätt blir detta enklare.
Utbildningsdag 3 – Teamet och dess utveckling
Ett team kan stå och stampa på samma plats eller vara uppgifts fokuserat – ledarens bidrag är det som kan vara avgörande.

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 21 900 kr
Ditt pris: 10 950 kr
3 dagar

Kommande datum

Datum: 08 maj - 09 maj
29 maj - 29 maj
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm