Personligt ledarskap

Bli en bättre kommunikatör genom att identifiera din egen samt lära dig känna igen andras kommunikation- och beteendestil.
Med utgångspunkt från DISC-analysen klargör vi det utmärkande dragen för de olika kommunikationsstilarna och hur du genom din kommunikation enklare kan nå fram till andra. Vi berör gruppens utveckling, utmanande samtal, feedback samt konflikthantering samt ger dig verktygen som hjälper dig att ta kontroll och leda dig själv mot dina mål. Kursdeltagarna genomför en DISC-analys innan kursstart, vilken vi sedan arbetar med under kursdagen.

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper och insikter om hur man som medarbetare kan utvecklas och ta ansvar för både sitt eget och gruppens resultat på ett effektivare sätt för att nå sina mål.

Målgrupp och förkunskaper

Alla medarbetare i en organisation, oavsett roll.Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet

Kommunikation och beteendestilar
 • Kommunikationens grunder
 • DISC-analysen och de utmärkande dragen för de olika kommunikation- och beteendestilarna
 • Lär känna igen din egen kommunikation- och beteendestil och hur du genom att anpassa din egen kommunikation bättre kan nå fram med ditt budskap och påverka andra
Ledarskap
 • Attityder och beteende
 • Ta kontroll och styr din vardag genom att leda sig själv och göra medvetna val
 • FIRO, gruppens utveckling
 • Att ge och ta emot feedback
 • Hur du hanterar relationer, utmanande samtal och konflikter
 • Att hantera förändring

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
 • Frukost, lunch och fika ingår
Pris och längd
Ordinarie pris: 8 900 kr
Ditt pris: 4 450 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 28 mar Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm