Positiv psykologi – att skapa ökat välmående och hållbar hälsa

Utbildningen fokuserar på styrkor och förmågor samt hur de bäst används, förmedlar forskningsbaserade verktyg om självledarskap, samarbete och välmående samt lär dig använda dina och teamets resurser bättre. Fokus läggs i utbildningen både på individen och gruppen. Vi går igenom ämnen som effektiv kommunikation, flow, motivation, psykologiskt kapital, uppskattande förhållningssätt, välmående samt psykologisk trygghet.
Positiv Psykologi uppstod som en motvikt till psykologins och medicinens ensidiga fokus på människors sjukdomar, tillkortakommanden och brister. Positiv psykologi har istället ett uttalat syfte att ta reda på vad vi mår bra av, vilka våra styrkor är och hur vi bäst använder dem i arbete och privatliv.
Positiv psykologi förflyttar intresset från det reaktiva till det proaktiva. Hur vi når välbefinnande blir viktigare än hur vi botar sjukdom. Utifrån detta tänk får du modeller och verktyg för att skapa ett gott liv och ett sunt arbetsliv. Du får tips och råd kring hur hälsosamma och framgångsrika grupper byggs.
Du kommer att få prova Mindtemps digitala hälsocoach, som är utvecklad med utgångspunkt i positiv psykologi. Med den får du reflekterande frågor, tips och inspiration som stärker självinsikt och uppmuntrar till handling för ökat välmående.

Ur innehållet

Agenda dag 1
 • Introduktion
 • Vad är positiv psykologi?
 • Psykologiskt kapital ”HERO-modellen”
 • Gruppuppgift – Mina personliga styrkor
 • PERMA – modellen för välmående
 • Gruppuppgift – Coaching
 • Självledarskap
 • Positiv psykologi, stress och välmående
 • Reflektioner dag 1
Agenda dag 2
 • Repetition dag 1
 • Forskningen om positiva emotioner och ”Tipping point”
 • Motivation och prestation på jobbet
 • Gruppuppgift – Tacksamhet
 • Uppskattande förhållningssätt
 • Flow, optimerat lärande och psykologisk trygghet
 • Samarbetsmiljö
 • Gruppuppgift – Hot chair
 • Avslut – utvärdering
 • Reflektioner dag 2
 • Utvärdering & Avslut

Målgrupp och förkunskaper

För dig som är intresserad av självutveckling och välmående.

Kursmål

När du går denna utbildning får du
 • konkreta tips och modeller som hjälper dig att arbeta med din självutveckling och mentala hälsa
 • kunskap om hur Positiv psykologi har växt fram
 • du får ta del av forskningsexempel kopplat till stress, välmående, teamsamarbete
 • förståelse för hur du kan få din arbetsgrupp mer effektiv och välmående
 • du kommer att ha ökad förståelse för vilka dina styrkor är samt hur du kan arbeta med dem på bästa sätt

Övrig information

Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 15 900 kr
Ditt pris: 7 950 kr
2 dagar

Kommande datum

Datum: 03 jun - 04 jun
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm