Presentationsteknik med PowerPoint

Att skapa presentationer i Powerpoint är enkelt. Att göra dem snygga och professionella kräver mer eftertanke, men mycket handlar om att undvika de vanligaste amatörfällorna.

Om kursen

Under dag ett använder du dig av dina befintliga grundkunskaper och förbereder, anpassar och publicerar ditt bildspel. Under dag två lär du dig att leverera och presentera ditt budskap med praktiska övningar och presentationsteknik.
Kursen syftar till att ge dig redskap och kunskap som gör det lättare för dig att lyckas med dina presentationer. För att bli en bra presentatör måste du fokusera på budskapet, hur du framför det och hur du hittar en balans mellan ditt personliga framförande och PowerPoint. Under kursen varvas gemensamma genomgångar med egna praktiska övningar.

Kursmål

Kunna genomföra fängslande och muntliga presentationer, strukturera och anpassa ett budskap till aktuell målgrupp, använda personliga förmågor som mimik, rörelser och röst, att använda PowerPoints styrkor och kunna skapa avancerade bildspel och framföra dom på ett säkert, intresseväckande och professionellt sätt.

Målgrupp och förkunskaper

Du som kan grunderna och som vill kunna hantera PowerPoint fullt ut och själv vara en intressant föreläsare. Förkunskaper motsvarande grundkursen i PowerPoint.

Ur innehållet

Förberedelser

 • Manus
 • Preparera föreläsningssal

Tips kring layout

 • Fontstorlek
 • Antal rader per bild
 • Fotokvalitet, format och placering
 • Animeringar och effekter

Hyperlänkar

 • Länka till annan fil på datorn
 • Länka till annan bild i presentationen
 • Länka till webbsida eller e-postadress
 • Händelseknappar, skapa och ändra utseende
 • Koppla länk till figur
 • Innehållsförteckning med länkar

Animera text och andra objekt

 • Effekter i punktade listor
 • Rita och använda rörelsebanor
 • Animeringar för diagram
 • Animeringsscheman

Bildspel

 • Bildövergångar
 • Inställningar för bildspelet
 • Tidsinställningar och tidslinjen
 • Berättarröst
 • Loopar

Multimedia

 • Infoga Ljud från fil
 • Infoga Film från fil

Från Word och Excel

 • Importera diagram från Excel
 • Importera rubriker från Word

Anpassa presentationer

 • Anpassa bildspel
 • Dölja bilder
 • Omsortering av bilder

Medan du föreläser

 • Stoppa bildspelet tillfälligt
 • Rita på frihand i bildspelet
 • Navigering och kortkommandon i bildspelet
 • Anteckningar
 • Tips på hur du använder föreläsningsläget

Publicera presentationen

 • Åhörarkopior
 • Spara som bildspel
 • PowerPoint Viewer
 • Skapa presentation som PDF

Föreläsningssalen

 • Projektorers funktionalitet
 • Tekniska problem som kan uppstå

Skapa vinnande presentationer

 • vilka mål har jag med min presentation
 • vilken är min målgrupp
 • hur förbereder jag mig och hur ska min presentation byggas upp
 • retorik och argumentationsteknik
 • hur ska jag starta för att vinna förtroende från början
 • att upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • en bra avslutning

Personligt framträdande

 • hur ska jag använda kroppsspråket
 • röstens betydelse
 • hur rör jag mig i rummet i förhållande till till åhörarna och hur vinner jag på det
 • kommunikation och frågeteknik
 • hur utnyttjar jag min personlighet i mitt framträdande

Att nå åhörarna

 • hur får jag åhöraren att minnas
 • hur påverkar jag bäst och skapar förtroende hos lyssnarna

Att använda PowerPoint på rätt sätt

 • låt PowerPoint hjälpa dig och inte stjälpa dig
 • att stärka mitt budskap med PowerPoint
 • arbeta med texter, textlayout och typsnitt
 • använda färger, bilder och figurer rätt
 • att använda effekter på figurer
 • att kombinera PowerPoint med personligt framförande, rekvisita, blädderblock, whiteboard mm

Träning och återkoppling

 • under dagen hålls ett flertal presentationer
 • en del videofilmas och du får personlig feedback

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm

Pris och längd
Ordinarie pris: 15 900 kr
Ditt pris: 7 950 kr
2 dagar

Kommande datum

Bevaka kommande datum