Värdeskapande Kundservice

Dagligen kommer vi i kontakt med service i någon form. Vi reagerar också på hur denna service ges, positivt eller negativt. Den som har bra service i alla led får gott rykte och fler kunder samtidigt som de behåller de befintliga. Det är med andra ord ett av de viktigaste verktyg vi har för att stärka kundrelationen och öka säljeffektiviteten.
Service blir alltmer betydelsefullt sett ur ett ekonomiskt perspektiv och mycket hänger på den enskilde servicegivarens kunskaper och inställning. Denna utbildning ger kunskap och medvetenhet om vikten av gott kundbemötande, vilka redskap man kan använda för att utveckla sin befintliga kundvård. Förmågan att möta sina kunder på rätt sätt i rätt tid är avgörande för den kundrelation vi får. Utbildningen kommer att gå igenom modellen – sju steg för att ta fram en kundvårdsstrategi.

Kursmål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en förståelse för hur viktiga alla olika kanaler är för uppfattningen av varumärket samt att ge kunskap om olika kundtyper och deras beteenden.
 • Ökad förmåga att bygga samt stärka kundrelationerna
 • Ökad förståelse och förmåga att hantera kundens behov och förväntningar
 • Ökad förmåga att leda kunden rätt i befintlig affärsrelation
 • Ökad förståelse om kundservicens vikt i säljeffektiviteten

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till alla som har återkommande kontakt med kundorganisationen och vill öka sin servicegrad och därmed är viktig i skapande av den goda kundrelationen. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet

 • Kommunikation i kundbemötandet
 • De 3-P
 • Varumärkets betydelse
 • Förståelsen om kundens affär
 • Värdeleveransen
 • Merförsäljning och säljeffektivitet
 • Känsla – Attityd - Beslut
 • Förväntningar – verklighet
 • Kundrelationer
 • Sju stegs-modellen

Övrig information

 • Denna kurs kommer genomföras i centrala Stockholm, närmare plats meddelas närmare kursstart
 • Lunch och fika ingår
Om- eller avbokning
 • Avbokning senare än 14 dagar innan kurs debiteras med 50% av ordinarie kurspris oavsett orsak.
 • Vid ombokning av kurs debiteras 1000 kr + moms. Deltagare kan boka om sig max 2 gånger för samma utbildning. Därefter debiteras 50% av ordinarie kurspris.
 • Deltagare kan överlåta plats till annan kollega på samma företag efter samråd med Företagsakademin.
 • Vissa kurser erbjuder deltagande via länk - kontakta Företagsakademin för mer information.
 • Vid om- eller avbokning ska info@foretagsakademin.se alltid kontaktas.
Pris och längd
Ordinarie pris: 14 500 kr
Ditt pris: 7 250 kr
2 dagar

Kommande datum

Datum: 17 okt - 18 okt
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm
Fåtal platser kvar
Datum: 28 nov - 29 nov
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm
Fåtal platser kvar