Värdeskapande Försäljning

Förmågan att kunna sälja kundvärdesorienterat kommer framgent att bli avgörande för många verksamheters strävan att nå sunda marknadsandelar och lönsamhet. Kan man tillgodogöra sig den förmågan och förstår vad som är, kan utgöra och kommunicera kundvärden kommer man inte sällan att ses som en professionell rådgivare med en stark kundrelation.

Kursmål

 • Ökad förståelse och förmåga att arbeta värdeskapande i sitt säljarbete
 • Ökad kommunikativ förmåga i värdeskapande försäljning
 • Ökad förmåga att jobba higher-wider-deeper i kundorganisationen
 • Ökad förståelse och förmåga att hantera hårda som mjuka kundvärden

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som arbetar, deltar eller leder säljarbetet. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet

 • Säljtrappan, från transaktionell- till värdeförsäljning
 • Vart kommer våra intäkter ifrån
 • Kund- marknadsplattformen
 • Intressentkartläggning och -analys
 • Säljprocessen
 • Planera sitt säljarbete
 • Kundmötet
 • Värdeskapande kommunikation
 • Kundens behov och anledningarna till behoven
 • Presentera förslaget
 • Värdeargumentation
 • Avslut

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Kompetenslaget MälardalenWorld Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 14 500 kr
Ditt pris: 7 250 kr
2 dagar

Kommande datum

Bevaka kommande datum