Värdeskapande Kundservice

MAILA OSS PÅ INFO@FORETAGSAKADEMIN.SE VID INTRESSE AV DENNA KURS
Dagligen kommer vi i kontakt med service i någon form. Vi reagerar också på hur denna service ges, positivt eller negativt. Den som har bra service i alla led får gott rykte och fler kunder samtidigt som de behåller de befintliga. Det är med andra ord ett av de viktigaste verktyg vi har för att stärka kundrelationen och öka säljeffektiviteten.
Service blir alltmer betydelsefullt sett ur ett ekonomiskt perspektiv och mycket hänger på den enskilde servicegivarens kunskaper och inställning. Denna utbildning ger kunskap och medvetenhet om vikten av gott kundbemötande, vilka redskap man kan använda för att utveckla sin befintliga kundvård. Förmågan att möta sina kunder på rätt sätt i rätt tid är avgörande för den kundrelation vi får. Utbildningen kommer att gå igenom modellen – sju steg för att ta fram en kundvårdsstrategi.

Ur innehållet

 • Kommunikation i kundbemötandet
 • De 3-P
 • Varumärkets betydelse
 • Förståelsen om kundens affär
 • Värdeleveransen
 • Merförsäljning och säljeffektivitet
 • Känsla – Attityd - Beslut
 • Förväntningar – verklighet
 • Kundrelationer
 • Sju stegs-modellen

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till alla som har återkommande kontakt med kundorganisationen och vill öka sin servicegrad och därmed är viktig i skapande av den goda kundrelationen. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en förståelse för hur viktiga alla olika kanaler är för uppfattningen av varumärket samt att ge kunskap om olika kundtyper och deras beteenden.
 • Ökad förmåga att bygga samt stärka kundrelationerna
 • Ökad förståelse och förmåga att hantera kundens behov och förväntningar
 • Ökad förmåga att leda kunden rätt i befintlig affärsrelation
 • Ökad förståelse om kundservicens vikt i säljeffektiviteten

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Kompetenslaget MälardalenWorld Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 14 500 kr
Ditt pris: 7 250 kr
2 dagar

Kommande datum

Bevaka kommande datum