Framgångsrik Förhandlingsteknik (Diplomerande)

En lyckad förhandling, är när båda parter känner sig nöjda med utfallet. Någonting som nästan uteslutande leder till långsiktiga relationer och framgångsrika partnerskap. Kursen är en utbildning som ger dig konkreta verktyg att använda direkt i din vardag. För att nå framgång i affärsförhandlingar behöver du agera både "affärsmässigt" och strukturerat.
Dagens affärsklimat kräver skicklighet inom området förhandling och vi påstår att det finns väldigt få skickliga förhandlare. Fördelarna med att vara en vass förhandlare är många: Du gör en snabbare karriär än dina kollegor, du vinner respekt, du skapar större och lönsammare affärer, samt att du säkerställer goda relationer - med fler än en vinnare. Efter att ha deltagit på denna diplomerade utbildning så kommer du även att tycka att det är roligare att förhandla och du kommer att påverka ditt företags lönsamhet i en positiv riktning! 
Denna utbildning är mer omfattande och djupdykande än kursen ’Framgångsrik förhandling, 1 dag’. I slutet av dag två får du genomföra ett test, som vid godkänt resultat ger dig ett diplom som ett bevis på dina nyförvärvade kunskaper.

Kursmål

Efter att ha deltagit i denna diplomerade utbildning kommer du att ha en förbättrad självbild som professionell förhandlare. Du kommer även kunna använda dig av förhandlingens kommunikationsmodell, ha kunskap i att identifiera och använda olika förhandlingsstilar, samt behärska de olika förhandlingsfaserna. Du kommer även att med framgång delta i det psykologiska förhandlingsspelet.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till alla som i sin yrkesroll förhandlar i olika situationer, såväl internt som externt. T.ex. chefer, säljare och inköpare och personal som vill utveckla sin kompetens inom området förhandling. 
Inga förkunskaper krävs. Du får även maila in dina olika önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i vår förstudie innan utbildning, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Ur innehållet

 • Hantera hela förhandlingsprocessen 
 • Planera mål/taktiska nivåer 
 • Förhandlingens tre byggstenar: tid, information, makt 
 • Vikten av bra förberedelser, planering! 
 • Identifiera nya förhandlingsvariabler 
 • Förhålla sig i underlägen och överlägen 
 • Förhållningssätt under förhandlingen 
 • Eftergifter - motprestationer 
 • Skapa positivt förhandlingsklimat 
 • Frågeteknikens betydelse och strategi 
 • Att vinna respekt i förhandlingen 
 • Win-win förhandling 
 • Slutförhandling med uppföljning 
 • Skapa egen förhandlingsmanual 
 • Tips & Tricks 
 • Att kunna skilja på människan och problemet, besvärliga förhandlingar 
 • Förhandlingens retorik, när du verkligen måste vara övertygande 
 • Kvalificerad frågemetodik 
 • Förhandlingsfasernas betydelse i varje fas i principöverenskommelsen Win-Win 
 • Strategiskt och taktiskt beteende i de olika förhandlingsfaser 
 • Hur man bäst finner kreativa lösningar, inventera olika värden för båda parter 
 • Hantera svåra förhandlingar, ”dödlägen” återvändsgränder 
 • Kunna säga nej på ett konstruktivt sätt, behålla ett gott förhandlingsklimat 
 • Finn din maktpotential, den finns, du har mer makt än du tror, checklista på dina maktfaktorer ca 8-10st 
 • Sökandet efter den enda rätta lösningen 
 • Det är "deras" sak att lösa "deras" problem 
 • Hur man bemöter vi "fula tricks” vanliga knep som du ska parera på bästa sätt 
 • Förstå och hantera motpartens olika förhandlingsstilar. 
 • Identifiera olika typer av kunder, kundbeteenden och anpassa dessa till ditt agerande.

Övrig information

Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 15 900 kr
Ditt pris: 7 950 kr
2 dagar

Kommande datum

Datum: 23 okt - 24 okt
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm
Datum: 28 nov - 29 nov
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm