Kurskalender

Nedan ses de kurser som erbjuds just nu. Datum som visas i grått eller orange har bokningsbara platser. Saknas datum kan du Bevaka tillfället och får då information när en plats blir ledig.

Kursnamn maj jun jul aug sep okt
Affärskunskap
Affärsekonomi       29   10
Att göra affärer och vinna anbud inom Offentlig Sektor            
Grundläggande försäljning            
Service & Bemötande   9        
Värdeskapande Försäljning   9     19  
Värdeskapande Kundservice   20       5,17
Data & Excel
Bemästra att Analysera och Visualisera data med Power BI - Online            
Bemästra Excel grund - Online 16          
Bemästra Excel fortsättning - Online 31          
Data grund   14        
Excel Grund 16 1,14        
Excel Fortsättning   8        
Excel Bygga kalkylmodeller            
Excel för controllers och ekonomer 23          
Excel Makron            
Excel PowerPivot och Excels Power BI-verktyg   9        
Excel Rapport och analys med pivottabeller   7        
Excel VBA-programmering   1        
Grafik & Webb
InDesign grundkurs            
InDesign fortsättningskurs            
Photoshop grundkurs            
Photoshop fortsättningskurs            
Wordpress grundkurs            
Kommunikation
Briljera med ditt webinar            
Effektiva möten            
Framgångsrik förhandling            
Framgångsrik Förhandlingsteknik (Diplomerande) 23          
Hantera tids – och energitjuvar i vardagen            
Härskartekniker            
Medveten kommunikation            
Personlig effektivitet            
Personlig effektivitet (Jobba effektivt utan stress)            
Presentationsteknik och Retorik            
Presentationsteknik Fördjupning            
Professionell Presentationsteknik            
Presentationsteknik med PowerPoint            
Service & Bemötande   9        
Ledarskap & Projektledning
Det goda ledarskapet            
Effektfulla team            
Konflikthantering            
Leda utan att vara chef            
Ledarskap för erfarna chefer 18          
Ledarskapets grunder            
Personligt ledarskap            
Praktisk Pedagogik - Train the trainer            
Stresshantering            
Att arbeta i projekt   9        
Praktisk projektledning, Att leda            
Praktisk projektledning, Att planera 18          
Microsoft övrigt
Access grundkurs            
Access fortsättningskurs            
Microsoft 365 för administratörer            
Microsoft 365 för användare 30          
Microsoft 365 för superusers   9        
Project grundkurs            
Project fortsättningskurs            
SharePoint för redaktörer och administratörer   15        
Outlook, OneNote & Teams
Bli effektiv med Outlook            
Outlook - Våra bästa tips och tricks            
Hantera MS Teams som ägare            
Effektiva digitala möten i Teams            
Teams – samarbete och kommunikation            
OneNote Grund            
PowerPoint & Word
PowerPoint Grund   21        
PowerPoint Fortsättning   16        
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel            
Word Grund   2        
Word Fortsättning   16        
Word Mallar