Konflikthantering

Under denna dag varvar vi teori och rollspel. Vi utgår från deltagarnas egna erfarenheter och ger varandra mycket feedback. Svåra samtal kan gälla allt från underprestation till alkoholproblem. Som Chef/ledare har man ansvar för att samtalet är professionellt och strukturerat. Det finns samtal som du kanske upplever som mycket svåra, som du kanske rentav undviker, men som är nödvändiga. Genom att förstå vad som händer och vad som kan hända i samtalet och genom att ha ett bra upplägg med tydlig struktur, kan du göra det som förväntas av en bra ledare/chef.
Det är inte ovanligt att konflikter oftast sopas under mattan. Vad det beror på finns det många teorier kring. Konflikträdsla och osäkerhet är vanliga orsaker till detta. Det är oundvikligt att det förr eller senare uppstår konflikter på din arbetsplats. Din uppgift är att hantera dessa. För att lyckas måste du ha en modell, du måste vara medveten om vad du vill och vad som krävs. Genom teori och rollspel lär du dig grunderna och får ett stadigt fundament att ta dig an utmaningarna. En bra arbetsplats har också konflikter, skillnaden är att alla vet hur de hanteras.

Kursmål

En vanlig orsak till att man tvekar med konflikthantering och svåra samtal är brist på kunskap snarare än brist på tid. Eller rädslan att det ska bli fel eller att man ska misslyckas. Målet är att ge alla deltagare mod och kunskap att ta tag i de problem som uppstår. Efter denna dag ska du känna dig professionell och säker när det gäller konflikthantering och svåra samtal.

Ur innehållet

  • Olika typer av samtal
  • Modell för svåra samtal
  • Modell för konflikthantering
  • Din roll som ledare
  • Mål med samtalet
  • Struktur
  • Hantera reaktioner

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm

Pris och längd
Ordinarie pris: 8 900 kr
Ditt pris: 4 450 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 03 feb Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm
Fåtal platser kvar