Leda utan att vara chef

Detta är ledarskapsutbildningen för dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar. Vi tror att du arbetar som teamledare, samordnare, arbetsledare, projektledare eller liknande. Det har blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser att en person får ansvar för en grupp. Att man utan en definierad chefsroll ansvarar för att leda gruppen framåt och ta de utmaningar som ledarskapet innebär. Det blir att vanligare att leda utan att vara chef. Alltså: att vara ledare men sakna personalansvar och formell makt. I dessa fall blir de ”mjuka” aspekterna av ledarskapet ännu viktigare – det du saknar i befogenheter behöver du ta igen genom att vara skicklig som ledare. Det innebär allt från att utveckla den grupp du tilldelas till att hantera konflikter och ta tillvara varje unik individs motivation.
Du får kunskap om hur du genom ett tydligt ledarskap skapar framgång tillsammans med ditt team. Rustad med mod och kompetens står du sedan redo att anta nya utmaningar och leda gruppen mot uppsatta mål. Under utbildningen får du insikt i dina styrkor, dina utvecklingsmöjligheter och hur du kan använda dem för att leda människor i det dagliga arbetet. Du får kunskap att hantera konflikter, gränsdragningar samt stärker din auktoritet som ledare. Du får också insikt om din betydelse för gruppen, hur just din grupp fungerar och vad varje enskild individ behöver för att bidra till teamets framgång.
Det här är i grunden en praktisk utbildning som innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas med feedback och som också blir en del i lärandet i att ge och ta emot utvecklande feedback. Vi kommer också att anpassa oss efter kommande restriktioner så utbildningen kan komma att hållas på distans.

Kursmål

Målet med dagarna är att du ska få trygghet och verktyg att leda och påverka grupper utan formell makt. Att hantera kommunikation och beteende för att nå samförstånd och resultat.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli eller nyligen har blivit ledare. Du kan t ex leda grupper eller projekt, enheter eller arbetslag, tillfälliga team eller permanenta grupperingar. Utbildningen passar även för dig som har arbetat en tid som ledare, men som inte fått tillfälle att lära dig den viktiga basen inom ledarskap och behöver få den på plats för att öka förståelsen för ledarskapet.

Ur innehållet

  • Tankar runt ledarskap – formellt vs informellt
  • Vikten av legitimitet, mandat och emotionell intelligens
  • Kommunikationens grunder ur ett neurologiskt perspektiv
  • Förstå faktorer för påverkan och inflytande
  • Kroppsspråk, rösten och ordvalen
  • Hantera motstånd från medarbetare
  • Utveckla dina kärnkvalitéer
  • Arbeta utifrån sitt företags vision och värdegrund
  • Självreflektion, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 8 900 kr
Ditt pris: 4 450 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 14 mar Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm