Medveten kommunikation

Kommunikation är ett fantastiskt verktyg som ökar förståelsen mellan människor, lägger grunden för goda relationer samt framgångsrika samarbeten. Med andra ord har vi mycket att vinna på att kunna kommunicera, denna utbildning ger dig insikt i hur du blir en bättre kommunikatör, både privat och i arbetet. 

Målgrupp

Alla som vill utveckla förmågan att skapa förståelse, förtroende och engagemang.

Ur innehållet

  • Kommunikation- nyckeln till ett bättre liv
  • Lär känna igen din egen beteendestil och hur du genom att anpassa din egen kommunikation bättre kan nå fram med ditt budskap och påverka andra
  • Att ge och ta emot feedback
  • Aktiv lyssning och framgångsrik frågeteknik
  • Hur du hanterar relationer, utmanande samtal och konflikter
  • Kroppsspråk och genomslag

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm

Pris och längd
Ordinarie pris: 8 900 kr
Ditt pris: 4 450 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 08 feb Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm